Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Danexamens judo

Drie danexamens per seizoen
De DGCJ organiseert driemaal per seizoen danexamens voor eerste, tweede en derde dan. Judoka's kunnen een danexamen afleggen als zij in het bezit zijn van de oranje kaart en een aanmeldingsformulier voor het betreffende examen hebben verstuurd. 

Oranje kaart & aanmeldingsformulier
De oranje kaart is het bewijs van deelname en kost €12,50. Het formulier voor het aanvragen van een oranje kaart is hier te vinden. Indien een kandidaat in het bezit is van de oranje kaart en meent klaar te zijn voor het examen dan dient het aanmeldingsformulier opgestuurd te worden. Het aanmeldingsformulier is hier te vinden. Een examen kost €35,00. Een eventueel herexamen (maximaal twee) kost €15,00. De desbetreffende aanvraagformulieren kunt u hier vinden.

Aanmelden voor een danexamen
Het aanmelden voor het danexamen dient op de volgende wijze te gebeuren: aanmeldingsformulier uitprinten, schriftelijk invullen, inscannen, laten ondertekenen en vervolgens digitaal versturen naar het secretariaat van de DGCJ via Het formulier moet ondertekend zijn door een judoleraar B en men moet aangeven of er volgens Busen of Kodokan stijl examen afgelegd gaat worden. Vanaf seizoen 2017-2018 is het niet meer noodzakelijk de aanmelding via de post te versturen, mag wel. 

Voorwaarden voor deelname
Alle kandidaten moeten op het examen in het bezit zijn van een bondspaspoort en een geldig JBN betaalbewijs, alsmede een geldig bewijs van deelname (oranje kaart). Vraag de oranje kaart minimaal acht weken van tevoren aan. Het examen is uitsluitend voor judoka die voldoende wedstrijdpunten hebben behaald, dan wel zij die hebben aangegeven slechts techniekexamen te willen doen. 

Data danexamens judo seizoen 2017-2018

DatumUiterlijk melden*Aanvang*Uiterlijk aanmeldenBetaalcode
Zaterdag 9 december16.30 uur17.00 uur11 november 201717/18-40
Zaterdag 17 februari17.30 uur18.00 uur3 februari 201817/18-41
Zaterdag 26 mei**16.30 uur17.00 uur5 mei 201817/18-42

De examens vinden normaal gesproken plaats in Sporthal Beverwijk: Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk.
* Tijden kunnen wijzigen, afhankelijk van het aantal kandidaten
** Dit examen vindt plaats in 'De Koggenhal': Dwingel 4, 1648 JM De Goorn

Betaling
De betaling dient voor de uiterlijke aanmelddatum overgemaakt te zijn op rekeningnummer: NL06RABO0370150007 t.n.v. JBN district Noord-Holland te Hoorn o.v.v. de betaalcode en naam kandidaat.