Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Bepalingen danexamens 1e t/m 3e dan

Het bewijs van deelname (oranje kaart) dient middels het daarvoor bestemde formulier (dat moet worden meeondertekend door een Judoleraar-B aangevraagd te worden bij de secretaris van de District Graden Commissie Judo (D.G.C.J.). Men dient er rekening mee te houden dat tussen het aanvragen van het bewijs van deelname en de ontvangst daarvan een periode kan zitten van acht weken.


Op het aanvraagformulier moet duidelijk worden aangegeven of men wedstrijdpunten wil behalen of slechts techniekexamen wil doen. Het aanvraagformulier kan men downloaden onder formulieren. Wedstrijdpunten kan men behalen bij de districtskampioenschappen en bij een aantal goedgekeurde toernooien binnen en buiten het district.

 

De inschrijfkosten bedragen € 12,50 welke gelijktijdig met de aanvraag dienen te worden overgemaakt op de rekening bij de RABObank NL06RABO0370150007, ten name van JBN district Noord-Holland, Hoorn. Op de inschrijving moet vermeld worden: de naam van de kandidaat, judo en de betaalcode (bijvooorbeeld: 15/16-88).


Aanmelding voor techniek (her)examens moeten op het daarvoor bestemde formulier naar de secretaris van de D.G.C.J. worden opgestuurd. Gelijktijdig met de opgave dienen de kosten voor het techniekexamen (€35) of voor een herexamen (€15) te worden overgemaakt op de rekening van de Rabobank: NL64RABO0370150007 ten name van JBN district Noord-Holland te Hoorn. Op de inschrijving moet het volgende vermeld worden: de naam van de kandidaat, judo en de betaalcode zoals vermeld op deze pagina.


Het aanmeldingsformulier voor techniek (her)examen moet worden ondertekend door een judoleraar-B. Voor judo moet men op het formulier aangeven of men volgens Kodokan of Busen examen doet.


Maximaal twee herexamens zijn toegestaan. Is de kandidaat na twee herexamens nog niet geslaagd, dan vervallen eventueel behaalde deelresultaten en moet een nieuw volledig examen aangevraagd en betaald worden.


Mondelinge en telefonische opgaven en aanmeldingen worden niet geaccepteerd. Voor elk examen moet een apart formulier toegezonden worden.

 

Voor de 1e, de 2e en de 3e dan mag een kandidaat per techniek examen maximaal twee judoka als partner laten fungeren. De partner(s) dient (dienen) lid te zijn van de JBN met minimaal de leeftijd van 16 jaar en tenminste de 1e kyu judo. Voor het bepalen van de leeftijd is de datum 31 december van toepassing.

 

Bij deelname aan een techniek (her) examen moet men in het bezit zijn van een bondspaspoort met geldige JBN pas en een geldig bewijs van deelname (=oranje kaart). Het bondspaspoort moet volledig zijn ingevuld (ook de graduaties) en moet voorzien zijn van een goed gelijkende pasfoto.

 

Techniek examen kan ook worden afgelegd in een ander district, waarbij wordt aangetekend dat het bewijs van deelname (= oranje kaart) in ons district moet worden aangevraagd. Een eventueel (eventuele) herexamen(s) kan (kunnen) uitsluitend plaatsvinden in het district waar het voorgaande examen is afgelegd.

 

Secretaris D.G.C.J.:            

Zie DGCJ.

 

Accommodatie danexamens techniek judo:
Sporthal Beverwijk, Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk

Tel.: (0251) 234447