Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Open Noord-Hollandse Jiu-Jitsu Kampioenschappen Fighting en Duo Games

Jiu-jitsuka’s die op 22 april 2018 minimaal de leeftijd hebben van 8 jaar.

Minimale classificatie: 5e kyu.

Klasse indeling
- 1 (8 t/m 11 jr.): 2 willekeurige technieken uit de eerste drie series.
- 2 (12 t/m 15 jaar: 3 willekeurige technieken uit de eerste drie series.
- 3 (vanaf 16 jaar): seniorenreglement; 4 technieken op afroep uit de eerste vier series.

datum

melden

aanvang

uiterlijk inschrijven

en betalen

zondag 22 april 2018 fighting

08.45-09.00 uur

10.00 uur

1 april 2018


zondag 22 april 2018 duo-games


12.45-13.00 uur

13.30 uur

1 april 2018

Wedstrijdaccommodatie:       
Sporthal “Beverwijk”, Van Loenenlaan 1, 1945 TB  Beverwijk

Inschrijfgeld:      
€  4,-- per ju-jitsuka (fighting); op de overschrijving vermelden: 17/18-22
€. 8,-- per koppel (duo games); op de overschrijving vermelden: 17/18-23
Voor diegenen die in 2017 hebben meegedaan, is de inschrijving gratis!

Rekening:           
NL88RABO0161830943 ten name van JBN district Noord Holland te Hoorn.

Inschrijven:
Gebruik maken van de inschrijfformulieren voor fighting en / of duo games en deze tijdig verzenden naar een nader bekend te maken e-mailadres. 
Inschrijfformulieren kan men downloaden onder formulieren.

Algemeen:
Deelnemer zorgt zelf voor de standaard wedstrijd attributen (blauwe en rode band, gebitbeschermers en dergelijke). Afhankelijk van aantal deelnemers: poule systeem en/of Braziliaans systeem. Strenge weging (te zwaar: niet meedoen).

Bij de weging tonen:

·    Bondspaspoort, volledig ingevuld (ook de graduaties) en voorzien van een goedgelijkende pasfoto;

·    Geldige JBN Pas.