Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Danexamens Jiu-Jitsu

Om danexamen te kunnen doen dient u het volgende stappenplan te doorlopen:

Stap 1: aanvragen van de oranje kaart
U vindt het aanvraagformulier voor de oranje-kaart onder 'formulieren'. Vul dit formulier volledig in en laat het ondertekenen door een JBN erkende/geregistreerde Jiu-Jitsu leraar B. Verzend de oranje-kaart (per post of gescand per mail) naar het secretariaat van de District Graden Commissie Jiu-Jitsu Noord-Holland (DGCJJ-NH). Wij nemen uw aanvraag oranje-kaart dan in behandeling. 

De DGCJJ-NH controleert bij de JBN ledenadministratie onder meer de volgende criteria:

A. Om deel te nemen aan een dan-examen moet u voorafgaand drie jaar JBN lid zijn.
B. U heeft uw contributie bij de JBN voldaan (ook in het jaar dat u wilt deelnemen aan het dan-examen).
C. U bent (door uw leraar) bij de JBN minimaal 1 jaar geregistreerd als 1e kyu (bruine band) voorafgaand aan uw 1e dan examen en uw minimale leeftijd is 16 jaar.

Voor uw aanvraag 2e dan-examen bent u minimaal 1 jaar geregistreerd bij de JBN als 1e dan en is uw minimale leeftijd 18 jaar. Voor uw aanvraag 3e dan-examen bent u minimaal 2 jaar geregistreerd bij de JBN als 2e dan en is uw minimale leeftijd 21 jaar.

De inschrijfkosten voor een oranje-kaart bedragen € 12,50. U kunt dit bedrag overmaken op IBAN nr. NL06RABO0370150007, ten name van JBN district Noord-Holland, Hoorn. Op de overschrijving moet worden vermeld: "naam van de kandidaat", "jiu-jitsu" en de betaalcode. De uiterlijke inschrijf- en betaaldata alsmede de betalingscode vindt u op de Jiu-Jitsu pagina.

Houd er rekening mee dat tussen het aanvragen en de ontvangst van een Oranje-kaart een periode van zes weken kan zitten.
Ontvangt u van de DGCJJ-NH een Oranje-kaart? Dan is dit uw bewijs dat u voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Deze voorwaarden zullen bij opgave voor het danexamen wederom getoest worden. Uw Oranje-kaart is maximaal drie jaar geldig. U mag in die periode (indien nodig) als kandidaat maximaal twee maal herexamen doen. Bent u na twee herexamens nog niet geslaagd? Dan vervallen de eventueel behaalde deelresultaten en moet een nieuw volledig examen aangevraagd en betaald worden.

Stap 2: Aanmeldingsformulier JBN examen
Om deel te nemen aan een danexamen moet u naast de oranje-kaart nog een ander document volledig ingevuld naar het DGCJJ-NH secretariaat toesturen: het aanmeldingsformulier JBN-examen.

U vindt het aanmeldingsformulier JBN examen onder 'formulieren'. Nadat u dit aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld en heeft opgestuurd (per mail of post) naar het DGCJJ-NH secretariaat, nemen wij uw aanvraag in behandeling. De DGCJJ-NH controleert onder meer de volgende onderwerpen:

A. Om welk type examen gaat het? Een volledig, verlicht of verkort examen? Een herexamen?
B. Zijn alle gegevens (bijvoorbeeld graduaties en bondsnummer) van de kandidaat en de 1e & 2e uke juist ingevuld?
C. Is het specifieke leraren-gedeelte van het formulier ingevuld en ondertekend door een JBN erkende/geregistreerde Jiu-Jitsu leraar B?

De inschrijfkosten voor een Aanmeldingsformulier JBN examen bedragen € 35,- (voor herexamen € 15,-). U kunt dit bedrag overmaken op IBAN nr. NL06RABO0370150007 ten name van JBN district Noord-Holland, Hoorn. Onder vermelding van "naam kandidaat", "examen jiu-jitsu"(respectievelijk "herexamen jiu-jitsu") en de betaalcode. De uiterlijke inschrijf- en betaaldata alsmede de betalingscode vindt u op de Jiu-Jitsu pagina.

Let op:
Beide formulieren (aanvraagformulier oranje-kaart en aanmeldingsformulier JBN examen) moeten op tijd in bezit zijn van het DGCJJ-NH secretariaat. Mondelinge en telefonische opgaven en aanmeldingen worden niet geaccepteerd. De betalingen moeten ook op tijd zijn overgemaakt. Anders kunt u geen examen doen.

Meestal is de sluitingsdatum van inschrijving/betaling zo'n drie weken voor het dan-examen zelf.

Stap 3: Documenten meenemen naar uw danexamen
Als het DGCJJ-NH secretariaat tijdig het aanvraagformulier oranje kaart en het aanmeldingsformulier JBN examen in bezit heeft en de betalingen zijn op tijd verricht, kunt u deelnemen aan het dan-examen. De datum en aanvangstijden staan op de website vermeld. U moet zich uiterlijk een half uur voor aanvang van het dan-examen melden bij de organisatietafel.

Wanneer u eenmaal ter plekke het dan-examen wilt afleggen, moet u eerst een aantal documenten aan de DGCJJ-NH secretaris overleggen:

A. U moet uw JBN Bondspaspoort afgeven (met ingevulde graduaties en goedgelijkende pasfoto); 
B. U moet uw JBN Ledenpas afgeven (ten minste geldig tot en met de examendatum);
C. U moet uw ontvangen oranje kaart afgeven.

Zonder bovengenoemde documenten kunt u geen examen doen! Vergeet ze daarom niet mee te nemen. U krijgt uw bescheiden vanzelfsprekend na het examen weer terug.

Contactgegevens
A.M. Bras (secretaris DGCJJ)
H.J. Algrastraat 20
1067 WL Amsterdam
Telefoon: 020-6147944
Mobiel: 06-20249556
E-mail adres: info@brasdesign.com

Locatie
De danexamens vinden plaats in Beverwijk. Bij de desbetreffende datum van het examen vindt u de juiste locatie.

Algemene opmerking
U kunt een dan-examen ook afleggen in een ander district. De oranj kaart moet echter altijd in uw eigen district bij het DGCJJ-NH secretariaat worden aangevraagd. Eventuele herexamens kunnen overigens uitsluitend plaatsvinden in het district waar het voorgaande examen is afgelegd.