Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Open Noord-Hollandse Jiu-Jitsu Kampioenschappen Fighting en Duo Games

Op zondag 31 maart 2019 vindt in Sporthal de Walvis het Open Noord-Hollandse kampioenschap jiujitsu plaats. Dit jaar kan er deelgenomen worden aan de wedstrijdvormen fighting-system en duo-system. Het toernooi staat open voor alle leden van de Judo Bond Nederland. Raadpleeg de volledige uitnodiging hier.

datum

wegen

aanvang

uiterlijk inschrijven

en betalen

zondag 31 maart 2019 fighting

zie onder

zie onder

10 maart 2019


zondag 31 maart 2019 duo-games


zie onder

zie onder

10 maart 2019

Voorlopig tijdschema 31 maart 2019

- 08:00 - 09:00 wegen U12 & cadetten Fighting

- 09:30 - 12:00 wedstrijden U12 & cadetten Fighting

- 11:30 - 12:30 wegen aspiranten, junioren en senioren

- 13:00 - 15:30 wedstrijden aspiranten, junioren en senioren

- 14:30 - 15:00 melden DUO's

- 15:30 - 17:00 wedstrijden Duo's

Wedstrijdaccommodatie:       
Sporthal “Beverwijk”, Van Loenenlaan 1, 1945 TB  Beverwijk

Inschrijfgeld:      
€  4,- per ju-jitsuka (fighting); op de overschrijving vermelden: 18/19-22
€. 8,- per koppel (duo games); op de overschrijving vermelden: 18/19-23

Rekening:           
NL88RABO0161830943 ten name van JBN district Noord Holland te Hoorn.

Inschrijven:
Gebruik maken van het inschrijfformulier voor fighting en / of duo games en deze tijdig verzenden naar
Inschrijfformulier kan men downloaden onder formulieren.

Algemeen:
Deelnemer zorgt zelf voor de standaard wedstrijd attributen (blauwe en rode band, gebitbeschermers en dergelijke). Afhankelijk van aantal deelnemers: poule systeem en/of Braziliaans systeem. Strenge weging (te zwaar: niet meedoen).

Bij de weging tonen:

·    Bondspaspoort, volledig ingevuld (ook de graduaties) en voorzien van een goedgelijkende pasfoto;

·    Geldige JBN Pas.