Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Judowedstrijden in het district Noord-Holland

Binnen het district Noord-Holland worden vele judotoernooien georganiseerd. Op deze pagina kunt u informatie vinden over de inschrijving en betaling van toernooien die georganiseerd worden door het district, zoals de Districts Kampioenschappen en ontwikkelingstoernooien.

Inschrijving voor districtswedstrijden
Inschrijven van deelnemers aan districtswedstrijden dient te gebeuren met de daarvoor bestemde standaard inschrijfformulieren. Deze inschrijfformulieren kunnen gedownload worden onder het kopje formulierenBij individuele wedstrijden dienen de gewichtsklassen overgenomen te worden in de betreffende vakken van het inschrijfformulier. De desbetreffende gewichtsklassen en verdere informatie per districtswedstrijd vindt u onder wedstrijdinformatie.

De inschrijfformulieren dienen per mail verstuurd te worden naar mevrouw Hanna Wesseling, voorzitter DWOC, op het volgende e-mailadres:


Inschrijving voor afdelingswedstrijden
De inschrijfformulieren voor afdelingswedstrijden dienen per mail opgestuurd worden naar de afdelingsleiders.


Afdeling Noord (ontwikkelingstoernooien en afdelingskampioenschappen pupillen A en B)
De heer Boy Prevos -


Afdeling Zuid-Oost (afdelingskampioenschappen pupillen A en B)
De heer Misja Wester -  

Afdeling Zuid-Oost (ontwikkelingstoernooien)
De heer Kaisan Pleizier - 

Afdeling Zuid-West (afdelingskampioenschappen pupillen A en B)
De heer Barry Piroli - 

Afdeling Zuid-West (ontwikkelingstoernooien)
De heer Thijs van Bussel -

Inschrijftermijn
De gehanteerde inschrijftermijn is drie weken. 


Betaling
De inschrijfgelden voor alle wedstrijden dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL88RABO0161830943 ten name van JBN district Noord-Holland te Hoorn. Bij alle betalingen moet de betaalcode (bijv. 15/16-03) van het desbetreffende evenement vermeld worden. 
De inschrijfgelden moeten op de uiterste datum van inschrijving op de betreffende bankrekening zijn bijgeschreven.