Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Organisatie

De organisatie van district Noord-Holland bestaat uit: het districtsbestuur, de bondsraad, afdelingsleiders en de verschillende door het districtsbestuur ingestelde commissies.

Districtsbestuur
R.M. Dollé | voorzitter
F. Verharen | secretaris
W.P. Snijders | portefeuillehouder financiën
T.B. Neuhaus | portefeuillehouder breedtesport
B. Prevos | portefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken

Bondsraad
A.M. Bras | voorzitter
J.H. Südmeider | financiën en ledenadministratie
M. Lesterhuis | topsport
E. Jong Visscher | breedtesport
P.G.M. van Grieken | leden- en wedstrijdzaken

Plaatsvervangende leden Bondsraad
R. van der Geest (a.i.) | voorzitter
A.A.A. Maatman (a.i.) | fincanciën en ledenadministratie
H. Mol | topsport
J. Pauel | breedesport
R. Verboom | leden- en wedstrijdzaken