Bondsraad Noord-Holland

Paul van Grieken
Voorzitter/coördinator 
06-53737672
br.voorzitter.jbnnh@gmail.com

Menno Lesterhuis
Portefeuillehouder Topsport
06-18608164
mennolesterhuis@gmail.com

Ivo Jongh Visscher
Portefeuillehouder Leden- & Wedstrijdzaken
06-48594024
ivojv@telfort.nl

 

Hans Südmeier
Portefeuillehouder Financiën 
023-5583633
hans@sudmeier.nl

Alfred Maatman
Portefeuillehouder Breedtesport 
06-53793084
a@maatmanbeheer.nl 

Plaatsvervangende leden
Robbert van der Geest (robbert@s-coolpictures.nl), Martin de Vries (martinbudo@hotmail.com), Lucas Bras (lucas.bras@hotmail.com) Henk Mol (cj10@live.nl) en René Krijnen (rm.krijnen@quicknet.nl).

De taken van de bondsraad zijn:

 • Vaststellen (wijzigen) van
  – statuten,
  – huishoudelijk reglement,
  – tuchtreglement van de JBN,
  – reglement waarderingen en
  – reglement KISS.
 • Kiezen bondsbestuur en commissies van de bondsraad.
 • Vaststellen beleidsplannen met daarbij behorende begrotingen.
 • Vaststellen begrotingen en controle op het financiële beleid.
 • Bespreken/beoordelen rapportages van het bondsbestuur over het gevoerde beleid.
 • Vaststellen taken en evalueren werkzaamheden van de bondsraadscommissies.