Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

District Graden Commissie Jiu-Jitsu (DGCJJ)

Leden
Voorzitter
A.A.A. Maatman:

Ambtelijk secretaris
A.M. Bras:


Algemeen lid
R. Versteeg:


Algemeen lid
R.J.F. Takken:

Bijlagen

Taakomschrijving DGCJJ

Verslag licentiebijeenkomst 18-12-2016