Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

District Graden Commissie Judo (DGCJ)

Leden
Voorzitter
R.M. van Zwieten:  

Technische zaken
R. Scholsberg:  

Secretaris
Mw. E.C. Beentjes: 

Ambtelijk secretaris
M. de Rot:  

Bijlagen

Taakomschrijving DGCJ

Examinatoren