Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

District Graden Commissie Judo (DGCJ)

Leden
G.J.F. van der Werff - voorzitter:  
R.M. van Zwieten - secretaris:
Mw. E.C. Beentjes - lid:  
W. Salomons - lid:

Bijlagen

Taakomschrijving DGCJ

Examinatoren