Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

District Graden Commissie Judo (DGCJ)

Leden
Voorzitter
G.J.F. van der Werff:  

Secretaris
R.M. van Zwieten:

Algemeen lid
Mw. E.C. Beentjes:  

Algemeen lid
W. Salomons:

Bijlagen

Taakomschrijving DGCJ

Examinatoren