Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Scheidsrechters Aangepast Judo (AJ)

Niveau AJ4
Ed van den Berg
Koos IJzendoorn
Jenny Koster
Martin Meeling
Dennis Teunissen

Niveau AJ3A
Arian Noordzij
Nico van Schagen

Niveau AJ3B
Stefan Meeldijk
Guido Wiegman
Johan Zoon

Niveau AJ2
Marten de Boer
Wendy van den Dobbelsteen
Aleida Hagman
Cees Slewe
Bouke Steinfort
Piet Vrieling

Bevoegdheden per niveau

Niveau AJ4 - Nationaal

Arbitreert bij Nederlandse kampioenschappen voor mensen met een beperking en verder bij alle andere (internationale) wedstrijden voor mensen met een beperking waar men voor uitgenodigd wordt.


Niveau AJ3A

Kan worden ingezet in het district waaronder hij ressorteert bij alle soorten districtswedstrijden, evenals bij in het betreffende district plaatsvindende en door de Judo Bond Nederland goedgekeurde internationale wedstrijden voor mensen met een beperking waar men voor uitgenodigd wordt. Kan, indien nodig, fungeren als scheidsrechter bij Nederlandse kampioenschappen voor mensen met een beperking.


Niveau AJ3B

Kan worden ingezet bij voorronden van de Nederlandse kampioenschappen voor mensen met een beperking samen met scheidsrechters judo niveau AJ3A en arbitreert verder bij alle voorkomende wedstrijden voor mensen met een beperking in het district waar men voor uitgenodigd wordt.


Niveau AJ2

Arbiters uit het reguliere judo starten in dit niveau, onafhankelijk van het behaalde scheidsrechtersniveau in het reguliere judo. Kan worden ingezet bij wedstrijden voor mensen met een beperking in het district waaronder hij ressorteert onder leiding van minimaal AJ3A arbiters.