Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Scheidsrechters judo

Niveau 5
Jans de Bruin
Jenny Koster

Niveau 4
Johannes Agaart
Barry de Boer
Bert Dollé
Martin Meeling
Arian Noordzij

Niveau 3A
Ed van den Berg
Thijs van Bussel
Rens Dekker
Tom Durge
Richard Gorissen
Ingrid Groesbeek
Koos IJzendoorn
Stefan Meeldijk
John Munts
Jacques Putters
Roeland Scholsberg
Fred Schouten
Walter Snijders
Dennis Teunissen
Pieter Treur
Frank Verharen
Johan Zoon

Niveau 3B
Marten de Boer
Lennard Broers
Marcel van Dam
Wendy van den Dobbelsteen
Zozo El-Akabawy
Robert Erkamps
Inge Gorter
Wijnand Groesbeek
Aleida Hagman
Cees Hoebeke
Ramy Khatab
Michael Kingma
Steven Kroon
Eric van Lawick van Pabst
Henk van der Lee
Sybren Luijt
Jasper Meekel
Bastian Minneboo
Donald Mittertreiner
Siep Moerman
Allard Nederlof
Raimo van Nooij
Nico van Schagen
Giesbert Schipper
Cees Slewe
Jimmy van der Spree
Bouke Steinfort
Jeremy Vroom
Guido Wiegman
Niek Zijlstra

Niveau 2
Eelco van Apeldoorn
Victor Brouns
Thom de Caluwé
André Doezie
Maikel Frank
Arno Groen
Bjorn de Haan
Rick van Havezaat
Quin Kiel
Cathy Kingma
Daniel Luijters
Merel Pouw
Tom Pronk
Pascal Proper
Koen Schuddemat
Koen Spruit
Michael Smit
Stefan Smit
Daphne Tervelde
Abigail Teunissen
Mats van Veldhuizen
Kees Verfaille
Erik de Vries
Jeffrey Vrijvogel
Willem Zijlstra

Bevoegdheden per niveau

Niveau 5 - Internationaal
De internationale scheidsrechtersgradaties zijn er in drie verschillende niveau's: Continental Referee (EJU), International Referee (IJF) en Olympic Referee (IJF). Een niveau 5 scheidsrechter arbitreert op internationale toernooien (EK, WK, Grand Slam) binnen Europa (EJU) en buiten Europa (IJF). Het verschil per internationale scheidsrechter kan men zien aan de badge. De badge van de Continental Referee is donkerblauw en die van de International Referee lichtblauw. De Olympic Referee heeft een speciale lichtblauwe uitvoering met de titel Olympic Referee. Binnen Nederland worden alle Nederlandse internationale scheidsrechters aangeduid met niveau 5.


Niveau 4 - Nationaal
De nationale licentie is het hoogste niveau dat een scheidsrechter binnen Nederland kan behalen. De niveau 4 scheidsrechter wordt gekenmerkt door het dragen van een oranje scheidsrechtersbadge. Het is de niveau 4 scheidsrechter toegestaan op alle toernooien te arbitreren in districten. Een niveau 4 scheidsrechter wordt door de NSCJ uitgenodigd om te komen arbitreren op de verschillende Nederlandse Kampioenschappen, te weten: senioren, -21, -18 en -15. De nationale scheidsrechter heeft een begeleidende functie voor niveau 3A, 3B en 2 arbiters.


Niveau 3A
Een niveau 3A scheidsrechter is een scheidsrechter die boven andere districtsscheidsrechters presteert en daarom o.a. mag arbitreren op toernooien die een nationaal vervolg hebben, te weten: DK -18 en -15. Tevens mag de 3A scheidsrechter op meetmomenten en A-toernooien arbitreren. Wanneer de 3A scheidsrechter wordt uitgenodigd door andere DSCJ is het de scheidsrechter toegestaan buiten het district te arbitreren. Tevens kan de 3A scheidsrechter uitgenodigd worden door de NSCJ om het Nationale Kwalificatie Toernooi en/of de NK -15 te arbitreren. De niveau 3A scheidsrechter heeft een begeleidende functie voor niveau 3B, 2 en 1 arbiters. De 3A arbiter draagt de 'normale' badge.


Niveau 3B
De niveau 3B scheidsrechter arbitreert op alle voorkomende wedstrijden in zijn district zonder nationaal vervolg, met uitzondering van de DK -15. Het is de niveau 3B scheidsrechter toegestaan na toestemming van de eigen DSCJ te arbitreren in een ander district. De niveau 3B scheidsrechter kan door de DSCJ uitgenodigd worden om te arbitreren op andere districts kampioenschappen, te weten: -23 en -18. De 3B arbiter draagt de 'normale' badge. Sommige 3B scheidrechters zijn aangesteld door de DSCJ voor het begeleiden van niveau 2 en 1 scheidsrechters.


Niveau 2 - Jeugdscheidsrechter
De niveau 2 scheidsrechter is het toegestaan wedstrijden zonder nationaal vervolg te leiden die vallen onder het jeugdreglement (-12 jaar) binnen het eigen district. De niveau 2 scheidsrechter draagt een bijna identieke badge als de niveau 3A en 3B scheidsrechter, echter is de omranding zwart i.p.v. wit en staat de titel 'Jeugd' geborduurd in het rode gedeelte van de badge. Het is de niveau 2 jeugdscheidsrechter niet toegestaan een colbert te dragen tijdens het leiden van wedstrijden.


Niveau 1 - Clubscheidsrechter
De niveau 1 scheidsrechter mag wedstrijden leiden die geen toestemming behoeven van de JBN. Dat wil zeggen kleine toernooien die plaatsvinden op de eigen vereniging of club. Hierbij valt te denken aan een wimpeltoernooi of puntencompetitie. De clubscheidsrechter draagt geen kostuum en ook geen badge. De clubscheidsrechter krijgt vaak een oranje T-shirt met de opdruk 'clubscheidsrechter'.