Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Scheidsrechters judo

Niveau 5
Jans de Bruin
Jenny Koster 

Niveau 4
Johannes Agaart
Barry de Boer
Bert Dollé
Jan Meeling
Martin Meeling
Arian Noordzij

Niveau 3A
Ed van den Berg
Marten de Boer
Thijs van Bussel
Rens Dekker
Tom Durge
Ingrid Groesbeek
Koos IJzendoorn
Steven Kroon
Eric van Lawick van Pabst
Stefan Meeldijk
John Munts
Jacques Putters
Roeland Scholsberg
Fred Schouten
Walter Snijders
Dennis Teunissen
Pieter Treur
Frank Verharen
Johan Zoon

Niveau 3B
Lennard Broers
Marcel van Dam
André Doezie
Zozo El-Akabawy
Robert Erkamps
Inge Gorter
Wijnand Groesbeek
Aleida Hagman
Cees Hoebeke
Ramy Khatab
Michael Kingma
Henk van der Lee
Sybren Luijt
Jasper Meekel
Bastian Minneboo
Donald Mittertreiner
Siep Moerman
Allard Nederlof
Raimo van Nooij
Nico van Schagen
Giesbert Schipper
Cees Slewe
Jimmy van der Spree
Bouke Steinfort
Jeremy Vroom
Guido Wiegman
Niek Zijlstra

Niveau 2
Eelco van Apeldoorn
Victor Brouns
Maikel Frank
Bjorn de Haan
Rick van Havezaat
Quin Kiel
Daniel Luijters
Tom Pronk
Stefan Smit
Daphne Tervelde
Abigail Teunissen
Kees Verfaille
Willem Zijlstra

Bevoegdheden per niveau

Niveau 5 - Internationaal
De internationale scheidsrechtersgradaties zijn er in verschillende niveaus. Men begint als IJF B Continental scheidsrechter, waarmee binnen Europa gearbitreerd mag worden. Vervolgens kan men doorgroeien naar naar IJF A International: men mag dan buiten Europa arbitreren. De twee basis badges zijn donkerblauw voor Continental en lichtblauw voor International. Voor scheidsrechters die op wereldkampioenschappen gaan arbitreren bestaat er een aparte badge met de titel World Referee. Arbiters die daadwerkelijk op WK's hebben gestaan, ontvangen de lichtblauwe badge met gouden rand en de titel World Referee. De ultieme badge is uiteraard de lichtblauwe Olympische badge voor arbiters die op de Olympische Spelen hebben gearbitreerd. 


Niveau 4 - Nationaal
De nationale licentie is het hoogste niveau dat een scheidsrechter binnen Nederland kan behalen. De niveau 4 scheidsrechter wordt gekenmerkt door het dragen van een oranje scheidsrechtersbadge. Het is de niveau 4 scheidsrechter toegestaan op alle toernooien te arbitreren in districten. Een niveau 4 scheidsrechter wordt door de NSCJ uitgenodigd om te komen arbitreren op de verschillende Nederlandse Kampioenschappen, te weten: senioren, -21, -18 en -15. De nationale scheidsrechter heeft een begeleidende functie voor niveau 3A, 3B en 2 arbiters.


Niveau 3A
Een niveau 3A scheidsrechter is een scheidsrechter die boven andere districtsscheidsrechters presteert en daarom o.a. mag arbitreren op toernooien die een nationaal vervolg hebben, te weten: DK -18 en -15. Tevens mag de 3A scheidsrechter op meetmomenten en A-toernooien arbitreren. Wanneer de 3A scheidsrechter wordt uitgenodigd door andere DSCJ is het de scheidsrechter toegestaan buiten het district te arbitreren. Tevens kan de 3A scheidsrechter uitgenodigd worden door de NSCJ om het Nationale Kwalificatie Toernooi en/of de NK -15 te arbitreren. De niveau 3A scheidsrechter heeft een begeleidende functie voor niveau 3B, 2 en 1 arbiters. De 3A arbiter draagt de 'normale' badge.


Niveau 3B
De niveau 3B scheidsrechter arbitreert op alle voorkomende wedstrijden in zijn district zonder nationaal vervolg, met uitzondering van de DK -15. Het is de niveau 3B scheidsrechter toegestaan na toestemming van de eigen DSCJ te arbitreren in een ander district. De niveau 3B scheidsrechter kan door de DSCJ uitgenodigd worden om te arbitreren op andere districts kampioenschappen, te weten: -23 en -18. De 3B arbiter draagt de 'normale' badge. Sommige 3B scheidrechters zijn aangesteld door de DSCJ voor het begeleiden van niveau 2 en 1 scheidsrechters.


Niveau 2 - Jeugdscheidsrechter
De niveau 2 scheidsrechter is het toegestaan wedstrijden zonder nationaal vervolg te leiden die vallen onder het jeugdreglement (-12 jaar) binnen het eigen district. De niveau 2 scheidsrechter draagt een bijna identieke badge als de niveau 3A en 3B scheidsrechter, echter is de omranding zwart i.p.v. wit en staat de titel 'Jeugd' geborduurd in het rode gedeelte van de badge. Het is de niveau 2 jeugdscheidsrechter niet toegestaan een colbert te dragen tijdens het leiden van wedstrijden.


Niveau 1 - Clubscheidsrechter
De niveau 1 scheidsrechter mag wedstrijden leiden die geen toestemming behoeven van de JBN. Dat wil zeggen kleine toernooien die plaatsvinden op de eigen vereniging of club. Hierbij valt te denken aan een wimpeltoernooi of puntencompetitie. De clubscheidsrechter draagt geen kostuum en ook geen badge. De clubscheidsrechter krijgt vaak een oranje T-shirt met de opdruk 'clubscheidsrechter'.