Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

District Wedstrijd Organisatorische Commissie (DWOC)

Leden
Voorzitter en secretaris
Mw. A.M.C. Pieters:

Voorzitter en wedstrijdsecretaris:
Mw. H. Wesseling:

Algemeen lid
Mw. R. Bakker:

Algemeen lid
J. Bakker:

Algemeen lid
A. Minneboo:

Algemeen lid
F.P. Pieters:

Algemeen lid
Mw. W. Raijmakers:


Algemeen lid
M.F.M. Keizers:

Bijlagen

Taakomschrijving DWOC