Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Licentiebijeenkomst voor danexaminatoren judo

Bestemd voor houders van de licentie “nationaal examinator” en “districtsexaminator”. Licentiehouders zijn verplicht om minimaal aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen. Judoleraren-B, die niet in bezit zijn van een licentie mogen eveneens participeren. Men wordt verwacht actief op de mat aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Data
Zondag 24 september 2017, 10.00-13.00 uur

Zondag 8 april 2018, 10.00-13.00 uur

Plaats
Randers de Geus, Bijlestaal 64, 1721 PW Broek op Langedijk, tel.: (0226) 316383.