Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Licentiebijeenkomst voor danexaminatoren judo

Bestemd voor houders van de licentie “nationaal examinator” en “districtsexaminator”. Licentiehouders zijn verplicht om minimaal aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen. Judoleraren-B, die niet in bezit zijn van een licentie mogen eveneens participeren. Men wordt verwacht actief op de mat aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Data
- Zondag 23 september 2018, 10.00-13.00 uur

- Zondag 07 april 2019, 10.00-13.00 uur

Plaats
Randers de Geus, Bijlestaal 64, 1721 PW Broek op Langedijk, tel.: (0226) 316383.