Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Vacatures districtscommissies

Vanaf volgend seizoen (2019-2020) is het district Noord-Holland op zoek naar nieuwe leden voor verschillende districtscommissies. Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken middels een motivatiebrief gericht aan de secretaris van het districtsbestuur (Frank Verharen) via nh@jbn.nl. Met geschikte kandidaten zal een kennismakingsgesprek gevoerd worden. Reageren op vacatures kan tot uiterlijk 1 juni 2019. Indien eerder geschikte kandidaten zich aangemeld hebben, kan de reactietermijn verkort of gesloten worden. Onderstaande vacatures zijn vrijwillige functies. Vrijwillig betekent uiteraard niet vrijblijvend; we zoeken dan ook kandidaten die zich serieus in willen zetten voor de budosport in het district.

District Aikido Commissie - 2 leden
Voor de District Aikido Commissie (DAC) zijn wij per 1 augustus 2019 op zoek naar twee kandidaten die zich in willen zetten voor het aikido in het district Noord-Holland. De DAC zet zich in voor de optimalisatie van het aikido klimaat in het district Noord-Holland. Daarnaast verzorgt en leidt de DAC stages en trainingen in het district voor junioren en senioren. De DAC onderhoudt contact met docenten en nodigt deze uit om stages en trainingen te kunnen geven. Het is uiteraard belangrijk dat het nieuwe lid een beoefenaar van het aikido is en daarnaast lid is van de Judo Bond Nederland. Talent voor organiseren en het kunnen vertegenwoordigen van het aikido binnen het district is een pré. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Hans Belder .

District Graden Commissie Jiujitsu - (ambtelijk) secretaris
De District Graden Commissie Jiujitsu (DGCJJ) is per 1 augustus 2019 op zoek naar een (ambtelijk) secretaris om alle organisatorische zaken omtrent danexamens op zich te nemen. De secretaris is met name verantwoordelijk voor het aanmeldingsproces voor danexamens, verzorgen van diploma's en registratie van de behaalde resultaten. Daarnaast houdt de secretaris de notulen van de vergaderingen van de DGCJJ bij en verzorgt de secretaris het contact met kandidaten, examinatoren en de accommodaties. Voor het kunnen deelnemen als secretaris aan de DGCJJ is het belangrijk dat de nieuwe secretaris lid is van de JBN, zelf een beoefenaar van het jiujitsu is. Daarnaast is het belangrijk om helder te kunnen communiceren, overzicht te hebben en het vermogen te hebben om evenementen te kunnen organiseren. In het bezit zijn van minimaal de 1e dan jiujitsu is een pré. Een kandidaat die een graad onder de 4e dan jiujitsu heeft, zal worden aangesteld als ambtelijk secretaris en geen stemrecht hebben binnen de commissie. Dit doet verder niets af aan de hierboven beschreven werkzaamheden. Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Bert Bras .

District Kata Commissie Judo - 2 leden
Per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar twee leden voor de District Kata Commissie Judo (DKCJ). De DKCJ is verantwoordelijk voor het verzorgen van katatrainingen in het district Noord-Holland en houdt hierbij de richtlijnen van de Nationale Graden Commissie Judo aan. Er wordt lesgegeven in: Nage No Kata, Katame No Kata, Kime No Kata, Ju No Kata en Kodokan Goshin Jutsu. De DKCJ onderhoudt contacten met docenten en nodigt deze uit om katatrainingen te kunnen geven. Daarnaast organiseert de DKCJ katajudge licentietrainingen en is de DKCJ verantwoordelijk voor het organiseren van de katakampioenschappen in Noord-Holland (Open Noord-Hollandse katakampioenschappen en de districtskampioenschappen kata). Voor het deelnemen aan de katacommissie is het gewenst om een groot hart te hebben voor kata. Daarnaast is het belangrijk in staat te zijn om grotere evenementen van begin tot het eind gestructureerd te kunnen organiseren. Het nieuwe lid dient uiteraard kennis van één of enkele judokata te hebben en lid te zijn van de Judo Bond Nederland. Het kunnen vertegenwoordigen van kata binnen het district is een pré. Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met René Donker .