Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Informatie DK teams pupillen A

Teamsamenstelling: zeven meisjes en/of jongens geboren in 2009, 2010 en 2011.

Minimale classificatie: 6e kyu

Gewichtsklassen: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg en -42 kg.

Datum
Zaterdag 11 november 2018
Weegtijd
11.45-12.30 uur
Aanvang
13.00 uur
Uiterlijk inschrijven/betalen
21 oktober 2018

Wedstrijdaccomodatie
Sporthal Beverwijk: Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk

Inschrijfgeld
€45,- per team. Op de inschrijving vermelden: 18/19-04 (voor teams pupillen A). Bedrag overmaken op NL88RABO0161830943 ten name van JBN district Noord Holland te Hoorn.

Inschrijven
Per e-mail rechtstreeks bij de DWOC (mevr. Wesseling): . Slechts het doorgeven van deelname van een team via mail volstaat. Uiteraard is de inschrijving pas definitief als er ook betaald is. Het wedstrijdformulier wordt een week voor het toernooi per mail toegezonden. Deze kan dan digitaal worden ingevuld en worden meegenomen.

Bij de weging tonen:
- Bondspaspoort, volledig ingevuld, voorzien van een goedgelijkende pasfoto;
- Geldige JBN pas

Overige informatie
Het inschrijven van meerdere teams per vereniging/sportschool is mogelijk, echter voor iedere vereniging/sportschool bestaat de mogelijkheid minimaal één team in te schrijven. Om die reden kan het aantal teams per vereniging/sportschool gelimiteerd worden, zulks ter beoordeling van de DWOC.

Verder is het mogelijk voor een vereniging/sportschool onder gezamenlijke of andersluidende naam uit te komen met een andere vereniging/sportschool. Dit moet met het contactadres worden aangegeven op het standaard isnchrijfformulier.