Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Informatie Ontwikkelingstoernooi teams

Dit toernooi is bedoeld voor kinderen met weinig of haast geen wedstrijdervaring en zeker niet voor kinderen die bij toernooien al regelmatige prijzen hebben behaald. Dit toernooi is bedoeld om kennis te maken met de wedstrijdactiviteiten en de organisatie van de Judo Bond Nederland (JBN). Als men nog geen lid is van de JBN kan zich men ter plekke aanmelden.

Deelname

Teamsamenstelling: jongens en meisjes geboren in 2011, 2012 en 2013.

Maximale classificatie: 5e kyu (gele band met slippen)

Gewichtsklassen: -22 kg, -24 kg, -26 kg, -28 kg en -31 kg.

Datum:
Zondag 16 juni 2019
Weeg- en aanvangstijden:
Wordt door de afdelingsleider bekend gemaakt.
Uiterlijk inschrijven en betalen:
2 juni 2019

Wedstrijdaccommodatie:
Afdeling Noord:
Judoclub ‘De Uitkomst’, Sportlaan 21, 1761 ZA  Anna Paulowna,

Inschrijfgeld:       
€ 25,00 per team; op de overschrijving vermelden:
18/19-28.     

Rekening:           
NL88RABO0161830943 ten name van JBN district Noord Holland te Hoorn.

Inschrijven:        
Boy Prevos (afdelingsleider), Karekietstraat 21, 1761 XP, Anna Paulowna
e-mail: