Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Informatie 2e open Noord-Hollandse judo kata kampioenschappen

Kampioenschappen in:
- Nage-no-kata Kyu klasse
- Nage-no-kata
- Katame-no-kata
- Ju-no-kata
- Kime-no-kata
- Kodokan Goshin Jutsu

Datum
Zondag 3 december 2017
Melden
09.30 uur
Aanvang
10.00 uur
Uiterlijk inschrijven/betalen
13 november 2017

Wedstrijdaccomodatie
Sporthal Beverwijk: Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk

Inschrijfgeld
€8 per koppel. Op de inschrijving vermelden: 17/18-04 en naam vereniging/sportschool. Bedrag overmaken op NL88RABO0161830943 ten name van JBN district Noord Holland te Hoorn.

Inschrijven
Bij voorkeur per e-mail rechtstreeks bij de secretaris van de kata commissie judo: of per post: A.J.M.Kinket, Middenweg 123, 2024XC Haarlem. Inschrijfformulieren kunnen gedownload worden onder 'formulieren'.