Vacature: secretaris DB

District Noord-Holland is op zoek naar een enthousiaste secretaris die het districtsbestuur wil komen versterken per 20 juni aanstaande. De plek van secretaris komt vrij omdat afgelopen januari de bondsraad heeft ingestemd met de nieuwe organisatiestructuur van de JBN waaraan ook een maximale zittingstermijn van 3 x 3 jaar zit verbonden. Aangezien onze huidige districtsvoorzitter 13 jaar in het districtsbestuur zit, zal deze zijn taken binnen het bestuur neerleggen. Binnen het districtsbestuur is unaniem besloten de huidige secretaris na de ALV van juni de functie van districtsvoorzitter over te laten nemen.

De functie van secretaris bestaat onder andere uit:

 • Actieve participatie aan bestuursvergaderingen (circa 15 per jaar);
 • Meedenken en meebeslissen over zaken die spelen binnen het district;
 • Verzorgen van alle interne en externe communicatie;
 • Contacten onderhouden met interne en externe partijen;
 • Afhandelen en doorgeven van vragen, klachten en suggesties;
 • Notuleren van vergaderingen en overleggen;
 • Beheren en opstellen van districtsreglementen;
 • Verzorgt in overleg met de voorzitter de vergaderagenda;
 • Verzorgt in overleg met de voorzitter de evenementenkalender;
 • Participeert in landelijke overleggen;
 • Bezoekt evenementen en rapporteert hierover;
 • Verzorgt attenties en diploma’s omtrent promoties en waarderingen;

We zijn op zoek naar iemand die:

 • mondeling en schriftelijk vaardig is;
 • kennis heeft van de JBN reglementen en deze actief kan toepassen;
 • kennis heeft van de verschillende disciplines binnen de JBN;
 • bekend is met de organisatiestructuur, zowel landelijk als op districtsniveau;
 • goede contacten kan maken en onderhouden;
 • zijn/haar bestuursleden actief kan ondersteunen;
 • bereid is om één maandag in de maand een avond te vergaderen;
 • tijd heeft om naast het eigen (betaalde) werk te overleggen en mails te beantwoorden;
 • actief kan en wil participeren binnen overleggen en hierbij zijn/haar eigen mening gedegen kan onderbouwen;
 • 40-50 vrijwilligers in het district op een juiste manier kan aansturen en ondersteunen.

Ben je geïnteresseerd in de functie van secretaris van het districtsbestuur of zou je eerst meer informatie willen? Neem dan contact op met Frank Verharen via nh@jbn.nl.

De nieuwe secretaris zal worden verkozen door de aanwezige leden op de jaarlijkse ledenvergadering die plaats zal vinden op maandag 19 juni. Bij 1 aangemelde kandidaat zal deze kandidaat automatisch gekozen worden. Bij meerdere kandidaten, zal er een verkiezing plaatsvinden.

Je kunt tot 15 mei aanstaande reageren op deze vacature met een motivatiebrief en CV.

Meer nieuwsberichten

Uitslagen DK teams -12 en -15

Op zondag 21 mei vonden de districtskampioenschappen plaats in Beverwijk. Verschillende teams uit Noord-Holland streden tegen elkaar om de districtstitel en plaatsing voor de nationale finale in Nijmegen waar het tegen andere teams uit Nederland opgenomen kan worden.

Geslaagden danexamens

Zaterdag 20 mei vonden de danexamens plaats in de sporthal van Beverwijk. Op 5 matten deden 24 judoka’s examen voor de 1e, 2e of 3e dan. 17 judoka’s slaagden en ontvingen aan het einde van het examen hun diploma en hun nieuwe zwarte band.