District Scheidsrechters Commissie Judo

Jans de Bruin
Voorzitter
dscj@jbn-nh.nl

Barry de Boer
Promoties & Opleidingen N3A/N4
dscj@jbn-nh.nl

Johannes Agaart
Promoties & Opleidingen N2/N3B
dscj@jbn-nh.nl

 

Scheidsrechters judo

Niveau 5 (internationaal)
Jans de Bruin (IJF-A International Referee)
Jenny Koster (IJF-B Continental Referee)

Niveau 4 (nationaal)
Johannes Agaart
Barry de Boer
Steven Kroon
Jan Meeling
Martin Meeling
Arian Noordzij
Frank Verharen
Niek Zijlstra

Niveau 3A
Marten de Boer
Thijs van Bussel
Tom Durge
Ingrid Groesbeek
Michael Kingma
Eric van Lawick v Pabst
Stefan Meeldijk
Allard Nederlof
Tim Pruys
Jacques Putters
Roeland Scholsberg
Walter Snijders
Dennis Teunissen
Pieter Treur
Maggie Wong
Johan Zoon

Niveau 3B
André Doezie
Aleida Hagman
Tessa van der Kolk
Henk van der Lee
Jasper Meekel
Donald Mittertreiner
Siep Moerman
Giesbert Schipper
Cees Slewe
Fedor Vendeloo
Anneke Verbeek
Kees Verfaille
Guido Wiegman
Willem Zijlstra

Niveau 2
Victor Brouns
Pieter Buisman
Joep Groeneveld
Remco Jansen
Firaas Kedidi
Matz van Kuringen
Michel Munier
Kimi Ottens
Tim Slijkhuis
Patrick Zwart
Myrthe Zweers

Taakomschrijving DSCJ

1. De contacten van de DSCJ met het districtsbestuur en vice versa worden onderhouden via de portefeuillehouder evenementen. 

2. De commissie dient zich te houden aan de algemene bepalingen zoals deze vermeld zijn in artikel 8. 

3. De taken van de commissie zijn:

 • Zich houden aan de richtlijnen van de Nationale Scheidsrechter Commissie Judo (NSCJ).
 • Uitvoeren van besluiten van het districtsbestuur op organisatorisch gebied.
 • Geven van ter zake doende adviezen aan het districtsbestuur.
 • Zorgen voor een planning en indeling van de scheidsrechters voor de districtwedstrijden en het oproepen voor deze wedstrijden.
 • Bijhouden van een presentielijst van de scheidsrechters bij de districtwedstrijden.
 • Organiseren van nieuwelingencursussen en het verzorgen van de daarbij behorende (praktijk) examens in overleg en in samenwerking met de NSCJ.
 • Organiseren van en het leiding geven aan de applicatiecursus en de technische dag voor de scheidsrechters (en coaches) in overleg en in samenwerking met de NSCJ.
 • Zorgen voor een goede begeleiding van de scheidsrechters.
 • Maken van beoordelingen van de scheidsrechters, in voorkomende gevallen bevorderen van de scheidsrechters dan wel voordragen voor een examen voor een hogere licentie.
 • Beoordelen van de kwaliteit van de goedgekeurde toernooien in samenwerking met de DTC en hierover te rapporteren aan het districtsbestuur.
 • Verlenen van bijstand aan de organisatie van Nederlandse kampioenschappen en nationale bondskampioenschappen, die in het district worden gehouden.
 • Registreren van de te betalen onkostenvergoedingen voor de leden van de commissie en de scheidsrechters in overleg met de portefeuillehouder financiële middelen. 

4. Stelt jaarlijks in maart voor het volgende kalenderjaar een deelbegroting en budgetaanvraag op in overleg met de portefeuillehouder evenementen. 

5. Levert jaarlijks in januari input voor het evenementenoverzicht.