Bepalingen

Bepalingen omtrent judowedstrijden

Betalingen
De inschrijfgelden voor alle wedstrijden dienen overgemaakt te  worden op rekeningnummer: NL88RABO0161830943 ten name van JBN district Noord Holland. Bij alle betalingen moet het nummer (bijv. 16/17-03) van het betreffende evenement vermeld worden.

De inschrijfgelden moeten op de uiterste datum van inschrijving op de betreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Indien het inschrijfgeld niet op tijd wordt overgemaakt moet bij individuele toernooien €5 per deelnemer voor administratiekosten aan het inschrijfgeld worden toegevoegd. Als op de dag van de wedstrijden het inschrijfgeld nog steeds niet binnen is, dan is men €10 per deelnemer verschuldigd. Bij team toernooien is dat respectievelijk €25 per team en €50 per team. Deze €10 of € 50 en het inschrijfgeld moeten bij de weging in contanten (met gepast geld) worden betaald. De verschillende inschrijfgelden zijn vermeld bij de betreffende onderdelen.

Wijziging gewichtsklasse
Wijziging van gewichtsklasse kan tot de zondagavond 23.59 uur vóór de betreffende wedstrijddatum uitsluitend per e-mail worden doorgegeven aan dhr. Lindeijer via dwoc@jbn-nh.nl. Daarna komt de definitieve indeling in de diverse gewichtsklassen op de website en wordt dan niet meer veranderd. Het doorgeven van gewichtswijzigingen kan afwijken indien gebruik gemaakt wordt van de toernooiplanner van de JBN.

Gewichtsklassen
Het opgegeven gewicht en het geboortejaar dienen overeen te stemmen met de gewichtsgrenzen en leeftijdscategorieën, die gelden voor de betreffende wedstrijden, tenzij in dit overzicht anders wordt vermeld. De gewichtsbepaling met de bij de wedstrijden gebruikte weegschaal is bindend. Als men bij de weging niet voldoet aan het gewicht volgt automatisch uitsluiting van de betreffende deelnemer/ster voor het evenement.

Weegtijden
Behalve voor de wedstrijden in de afdelingen, gelden voor de weegtijden de volgende richtlijnen: in de ochtend is het wegen van 08.45 – 09.30 uur; in de middag is het wegen van 11.45 – 12.30 uur, tenzij bij het betreffende wedstrijdoverzicht anders is vermeld.

De verdeling van de gewichtsklassen over de ochtend en de middag kan afhankelijk van het aantal inschrijvingen veranderen. Wanneer een bepaalde gewichtsklasse verschuift (bijv. van de middag naar de ochtend) of als een andere weegtijd wordt vastgesteld, wordt de contactpersoon van school of vereniging hierover ingelicht. Het is derhalve belangrijk naam en e-mail van die contactpersoon op het inschrijfformulier te vermelden. Tevens zal een eventuele wijziging worden vermeld op de website van het district www.jbn-nh.nl.

Bondspaspoort
Voor deelname aan afdelings- en districtswedstrijden (overigens ook voor deelname aan wedstrijden georganiseerd door verenigingen/sportscholen) zijn vereist en moeten bij de weging worden getoond (tenzij anders vermeld in dit overzicht):

  1. het Bondspaspoort, volledig ingevuld (ook de graduaties) en voorzien van een goedgelijkende pasfoto van de deelnemer.
  2. geldige JBN pas

Bankafschriften en/of computerlijsten worden niet geaccepteerd.

Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart
Bij de weging te tonen bij de volgende districtskampioenschappen:

  • Dames en heren onder 18 jaar individueel
  • Dames en heren onder 15 jaar individueel (vanaf 1 januari 2018)


Wedstrijdsysteem/tijden
Bij de districtskampioenschappen die de voorronden zijn voor de NK wordt gewerkt met het systeem ‘dubbele eliminatie met ongeslagen winnaar’. Bij de overige (individuele) districtswedstrijden wordt het systeem ‘dubbele eliminatie tot de finale’ toegepast. Bij afdelingskampioenschappen en de ontwikkelingstoernooien wordt het poule systeem gehanteerd. De in de Wedstrijdbepalingen Judo (zie Hoofdstuk 4.03 van het BondsVademecum) vastgestelde wedstrijdtijden worden aangehouden.

Coaches
Bij districtswedstrijden hebben alleen toegang tot de zaal coaches van de deelnemende verenigingen/sportscholen op vertoon van een door de D.W.O.C. verstrekte coachkaart.

Per vijf deelnemers wordt één coach toegelaten met een maximum van drie. Een polsbandje wordt alleen verstrekt aan leden van de JBN bij de kassa van de sporthal op de dag van de wedstrijden. Daarbij dient men het bondspaspoort met een geldige JBN Pas te tonen.

De coaches zijn verplicht zich te houden aan hetgeen is vastgesteld over het coachen in de Wedstrijdbepalingen Judo (zie Hoofdstuk 4.03 van het BondsVademecum). Bij overtreding zal de betreffende coach naar de tribune worden gestuurd en het polsbandje afgenomen. Na rapportage door commissie en / of organisatie aan het districtsbestuur wordt een klacht ingediend bij de tuchtcommissie van de JBN (dit ter beoordeling van het districtsbestuur).

Verzorgers
Maximaal één verzorger van iedere deelnemende vereniging/sportschool heeft toegang tot de wedstrijdzaal, op vertoon van een door de D.W.O.C. verstrekte toegangskaart voor verzorgers. Deze speciale toegangskaart kan schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de D.W.O.C. onder vermelding van naam + voorletter(s) en bondsnummer. De kaart wordt verstrekt na betaling van een bedrag van  €. 15,– per wedstrijdseizoen.

Verzorgers van verenigingen/sportscholen mogen een deelnemer alleen behandelen buiten de wedstrijdruimte. De behandeling van een deelnemer tijdens de wedstrijden op de mat en zo ook de beslissing over het voortzetten van de wedstrijden door een (geblesseerde) deelnemer is en blijft voorbehouden aan de door het door het districtsbestuur aangestelde EHBO-officials.

Fotograaf
Maximaal één fotograaf van iedere deelnemende vereniging/sportschool heeft toegang tot de wedstrijdzaal, op vertoon van een door de D.W.O.C. verstrekte toegangskaart voor fotografen. Deze speciale toegangskaart kan schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de D.W.O.C. onder vermelding van naam + voorletter(s) en bondsnummer. De toegangskaart dient per wedstrijddag opnieuw te worden aangevraagd.

Wedstrijdaccomodaties afdelingen

Afdeling noord:

Judoclub ‘De Uitkomst’, Sportlaan 21, 1761 ZA Anna Paulowna, Tel: (0223) 532547

Afdeling zuidoost:

voor voorronden pupillen A en B (afdelingkampioenschappen):

Hikari, Panneroodstraat 1, 1503 XH, Zaandam, Tel: (075) 6174577

voor de ontwikkelingstoernooien:

Sportcentrum Pleizier, Wisseloordplein 4, 1106 MH Amsterdam (ZO), Tel: (020) 6979517

Afdeling zuidwest:

voor voorronden pupillen A en B (afdelingkampioenschappen):

Judo Yushi, Lucas Bolsstraat 7 (geen postadres!), 2152 CZ Nieuw Vennep, Tel: (0252) 673711

voor de ontwikkelingstoernooien:

Kodokan, Mercuriusweg 29, 1443 VA Purmerend (geen postadres!), Tel: (0299) 431092

Wedstrijdaccomodatie districtswedstrijden

Tenzij anders vermeld: Sporthal Beverwijk, Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk, Tel: (0251) 234447


Automatische plaatsing voor de NK
De finalisten van het in het vorig seizoen gehouden NK Judo zijn automatisch geplaatst voor het NK van dit seizoen. Dit geldt alleen indien men in dezelfde categorie en gewichtsklasse uitkomt. De aanmelding van de geplaatste judoka en teams dient te gebeuren bij de secretaris van de DWOC.

Een automatisch geplaatste judoka of team, die/dat zich toch wil presenteren op de districtskampioenschappen verliest het recht op automatische plaatsing. Dit geldt dus ook als aan het districtskampioenschap wordt deelgenomen in een andere gewichtsklasse. Selectie gebeurt dan uitsluitend als men voldoet aan de plaatsingscriteria bij districtskampioenschappen.

Rustperiode
Bij de districtskampioenschappen die de voorronden zijn voor de NK bedraagt de rustperiode 10 minuten. Bij de overige wedstrijden wordt aan de deelnemers een rustperiode tussen twee partijen toegestaan van minimaal de tijdsduur van de partij die zij gaan maken.

Prijsuitreiking
Prijswinnaars zijn verplicht zich bij de prijsuitreiking te presenteren in judogi.

Toegangsprijzen
De toegangsprijs voor alle districtswedstrijden bedraagt:
€3 p.p. voor 12 jaar en ouder; €1 p.p. t/m 11 jaar. Judoka’s t/m 11 jaar hebben gratis toegang op vertoon van hun bondspaspoort met een geldige JBN pas.