District Aikido Commissie

Danny Heistek
Voorzitter 
danny.heistek@outlook.com

Annelies van der Eijk
Lid
annievandereijk@gmail.com

Dennis Rip
Lid
dennis.rip@gmail.com

 

Taakomschrijving DAC

1. De contacten van de DAC met het districtsbestuur en vice versa worden onderhouden via de portefeuillehouder technische zaken. 

2. De commissie dient zich te houden aan de algemene bepalingen zoals deze vermeld zijn in artikel 8. 

3. De taken van de commissie zijn:

  • Zich houden aan de richtlijnen van de Nationale Aikido Commissie (NAC).
  • Uitvoeren van besluiten van het districtsbestuur op organisatorisch gebied.
  • Geven van ter zake doende adviezen aan het districtsbestuur.
  • Optimaliseren van het aikido klimaat in het district.
  • Stimuleren van de beoefening van aikido door jeugdigen.
  • Organiseren en leiden van stages en trainingen in het district voor jeugd en senioren.
  • Uitnodigen van docenten voor deze stages en trainingen.


4. Stelt jaarlijks in maart voor het volgende kalenderjaar een deelbegroting en budgetaanvraag op in overleg met de portefeuillehouder technische zaken.  

5. Levert jaarlijks in januari input voor het evenementenoverzicht.