Danexamens judo

Drie danexamens per seizoen
De DGCJ organiseert in seizoen 2023-2024 drie danexamens voor eerste, tweede en derde dan. Judoka’s kunnen een danexamen afleggen als zij in het bezit zijn van de oranje kaart en een aanmeldingsformulier voor het desbetreffende examen hebben verstuurd en deze na controle goedgekeurd is door de DGCJ.

Aanvragen oranje kaart
Voordat een examen aangevraagd kan worden dient de kandidaat in het bezit te zijn van de zogenoemde oranje kaart. Indien in het bezit van de oranje kaart, kan de kandidaat zich aanmelden voor een examen. De kaart is 3 jaar geldig en kost €12,50. De oranje kaart wordt gebruikt voor het registreren van danpunten en eventuele herexamens. De oranje kaart kan hier digitaal worden aangevraagd en wordt vervolgens per post opgestuurd.

Aanmelden voor het danexamen
Indien de kandidaat in het bezit is van de oranje kaart en in overleg met de judoleraar B meent klaar te zijn voor het danexamen, kan het examen aangevraagd worden. De aanvraag voor een danexamen kan hier digitaal gedaan worden. Een examen kost €35,00 en een eventueel herexamen (maximaal twee) kost €15,00.

Voorwaarden voor deelname
Het is een vereiste vanuit de JBN dat de kandidaat voorafgaand het danexamen minimaal 3 jaar onafgebroken lid moet zijn van de JBN. Alle kandidaten moeten op het examen in het bezit zijn van een bondspaspoort, een geldige JBN pas en een geldig bewijs van deelname (oranje kaart). Deze documenten moeten op de dag van het danexamen overhandigd kunnen worden aan de DGCJ. Vraag de oranje kaart minimaal acht weken van tevoren aan. Daarnaast moeten de verschuldigde bedragen voldaan zijn voordat de desbetreffende aanvraagformulieren verstuurd worden. Volg hiervoor de instructie op de aanvraagformulieren.

Data danexamens judo seizoen 2023-2024

Datum Melden Aanvang Uiterlijk aanmelden Betaalcode
Zaterdag 25 november 2023 17.00-17.30 uur 18.00 uur Gesloten 23/24-40
Zaterdag 16 maart 2024 17.00-17.30 uur 18.00 uur Gesloten 23/24-41
Zaterdag 15 juni 2024 17.00-17.30 uur 18.00 uur Matindeling
23/24-42

De examens vinden plaats in Sporthal Beverwijk: Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk.