Danexamens Jiu-Jitsu

Om danexamen te kunnen doen dient u het volgende stappenplan te doorlopen:

Stap 1: aanvragen van de oranje kaart

U vindt het aanvraagformulier oranje kaart hier. Vul deze aanvraag digitaal in nadat u hiervoor goedkeuring heeft ontvangen van uw jiujitsuleraar B. De aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen door de District Graden Commissie Jiujitsu (DGCJJ).

De DGCJJ controleert bij de JBN ledenadministratie onder meer de volgende criteria:

  1. Om deel te nemen aan een danexamen moet u drie jaar JBN lid zijn
  2. U heeft uw contributie bij de JBN voldaan (ook in het jaar dat u wilt deelnemen aan het danexamen).
  3. U bent (door uw leraar) bij de JBN minimaal 1 jaar geregistreerd als 1e kyu (bruine band) voorafgaand aan uw 1e dan examen en uw minimale leeftijd is 16 jaar.


Voor uw aanvraag 2e dan-examen bent u minimaal 1 jaar geregistreerd bij de JBN als 1e dan en is uw minimale leeftijd 18 jaar. Voor uw aanvraag 3e dan-examen bent u minimaal 2 jaar geregistreerd bij de JBN als 2e dan en is uw minimale leeftijd 21 jaar.

De inschrijfkosten voor een oranje-kaart bedragen € 12,50. U kunt dit bedrag overmaken op IBAN nr. NL06RABO0370150007, ten name van JBN district Noord-Holland. Op de overschrijving moet worden vermeld: “naam van de kandidaat“, “jiu-jitsu” en de betaalcode. De uiterlijke inschrijf- en betaaldata alsmede de betalingscode vindt u hier.

Houd er rekening mee dat tussen het aanvragen en de ontvangst van een oranje kaart een periode van zes weken kan zitten.
Ontvangt u van de DGCJJ-NH een oranje kaart? Dan is dit uw bewijs dat u voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Deze voorwaarden zullen bij opgave voor het danexamen wederom getoest worden. Uw oranje kaart is maximaal drie jaar geldig. U mag in die periode (indien nodig) als kandidaat maximaal twee maal herexamen doen. Bent u na twee herexamens nog niet geslaagd? Dan vervallen de eventueel behaalde deelresultaten en moet een nieuw volledig examen aangevraagd en betaald worden.

Aanvraagformulier Oranjekaart
Aanmeldingsformulier JBN Examen
JBN paspoort getekend meenemen
JBN Ledenpas meenemen

Stap 2: Aanmeldingsformulier JBN examen

Om deel te nemen aan een danexamen moet u naast de oranje kaart nog een ander document volledig ingevuld naar het secretariaat van de DGCJJ toesturen: het aanvraagformulier danexamen.

Nadat u dit aanmeldingsformulier digitaal heeft verzonden, nemen wij uw aanvraag in behandeling. De DGCJJ-NH controleert onder meer de volgende onderwerpen:

  1. Om welk type examen gaat het? Een volledig, verlicht of verkort examen? Een herexamen?
  2. Zijn alle gegevens (bijvoorbeeld graduaties en bondsnummer) van de kandidaat en de 1e & 2e uke juist ingevuld?
  3. Is het specifieke leraren-gedeelte van het formulier ingevuld en ondertekend door een JBN erkende/geregistreerde Jiu-Jitsu leraar B?

De inschrijfkosten voor een Aanmeldingsformulier JBN examen bedragen € 35,- (voor herexamen € 15,-). U kunt dit bedrag overmaken op IBAN nr. NL06RABO0370150007 ten name van JBN district Noord-Holland. Onder vermelding van “naam kandidaat“, “examen jiu-jitsu“(respectievelijk “herexamen jiu-jitsu“) en de betaalcode. De uiterlijke inschrijf- en betaaldata alsmede de betalingscode vindt u hier.

Let op:
Beide formulieren (aanvraagformulier oranje-kaart en aanmeldingsformulier JBN examen) moeten op tijd in bezit zijn van het DGCJJ-NH secretariaat. Mondelinge en telefonische opgaven en aanmeldingen worden niet geaccepteerd. De betalingen moeten ook op tijd zijn overgemaakt. Anders kunt u geen examen doen.

Meestal is de sluitingsdatum van inschrijving/betaling zo’n drie weken voor het danexamen zelf.

Stap 3: Documenten meenemen naar uw danexamen

Als het DGCJJ-NH secretariaat tijdig het aanvraagformulier oranje kaart en het aanmeldingsformulier JBN examen in bezit heeft en de betalingen zijn op tijd verricht, kunt u deelnemen aan het danexamen. De datum en aanvangstijden staan op de website vermeld. U moet zich uiterlijk een half uur voor aanvang van het dan-examen melden bij de organisatietafel.

Wanneer u eenmaal ter plekke het danexamen wilt afleggen, moet u eerst een aantal documenten aan de DGCJJ secretaris overleggen:

  1. U moet uw JBN Bondspaspoortafgeven (met ingevulde graduatiesen goedgelijkende pasfoto); 
  2. U moet uw JBN Ledenpas afgeven (ten minste geldig tot en met de examendatum);
  3. U moet uw ontvangen oranje kaart afgeven.

Zonder bovengenoemde documenten kunt u géén examen doen! Vergeet ze daarom niet mee te nemen. U krijgt uw bescheiden vanzelfsprekend na het examen weer terug.

Contactgegevens
Mark Beentjes (ambtelijk secretaris DGCJJ)
Zwaluwstraat 36
1826 KW Alkmaar
Mobiel: 06-246 86 996
E-mail adres:
dgcjj@jbn-nh.nl

Locatie
De danexamens vinden plaats in Beverwijk. Bij de desbetreffende datum van het examen vindt u de juiste locatie.

Algemene opmerking
U kunt een dan-examen ook afleggen in een ander district. De oranje kaart moet echter altijd in uw eigen district bij het DGCJJ-NH secretariaat worden aangevraagd. Eventuele herexamens kunnen overigens uitsluitend plaatsvinden in het district waar het voorgaande examen is afgelegd.