Joop Vermeulen overleden

Joop Vermeulen is ons 13 maart jongstleden ontvallen en op eigen verzoek in kleine kring gecremeerd. Joop Vermeulen  – heeft op de voor- en achtergrond, vaak alleen op zijn zolderkamer – het grootste deel van zijn leven als vrijwilliger gewijd aan vaak secretariële werkzaamheden voor de JBN.

Sinds 1952 (nu 71 jaar geleden!) zet Joop Vermeulen zich al in voor onze JBN. Joop heeft 31 jaar als secretaris van de Reglementscommissie (RC) een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van onze belangrijkste reglementen. Is initiator geweest in het verkrijgen van de audit NOC-NSF, voor de opleiding Dojo Assistant KSS niveau 1.

Tevens is hij onontbeerlijk geweest (ook als NOC*NSF commissielid) bij de totstandkoming van PVB-beschrijvingen en toetsingsplannen KSS niveau 2 t/m 4 Jiujitsu/Judoleider en Aikido/Jiujitsu/Judoleraar A/B – Judotrainer/Coach B.

Daarnaast heeft Joop zich altijd belangeloos afgevraagd hoe hij zich op districts- en nationaal niveau dienstbaar kon maken voor de JBN. Hij is bijvoorbeeld in totaal 38 jaar lid van de Bondsraad Noord-Holland geweest (er waren in die tijd nog geen zittingstermijnen).

En één van zijn bewonderenswaardigste bijdrages is dat hij ook nog eens 40(!) jaar JBN cursusleider en docent (jeugd)Judoleider, Judoleraar A/B is geweest.

Ook zijn veelvuldige administratieve assistentie aan en op het Bondsbureau, toen dat aldaar noodzakelijk bleek, is uiterst nobel en prijzenswaardig.

Oftewel, Joop Vermeulen is voor onze JBN, decennialang, duidelijk een rots in de branding gebleken.

Eén van de pijlers van onze bondsstructuur, waardoor vele sporters en leraren konden en kunnen excelleren. Tijdens de bondsraadsvergadering 14 september 2020 zat de laatste zittingstermijn van Joop erop. Hij nam afscheid van de Reglementscommissie. Dit was voor Joop zijn laatste officiële taak binnen de JBN.

Om zijn – niet te onderschatten – betekenis voor de JBN te duiden volgt hieronder een C.V.

Onderscheidingen
13-4-2004 / Ridder in de orde van Oranje Nassau bij Koninklijk Besluit nr. 04.001441               
11-2-2011 / Ereteken van Verdienste van de Gemeente Amsterdam, de Gouden Speld van de Stad, verleend door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
19-9-1978 / Districtsonderscheiding Judo Bond Nederland Noord-Holland
16-10-1987 / Bondsridder met het gouden ereteken (1e klas) Judo Bond Nederland
11-5-2011  / Lid van Verdienste van de Judo Bond Nederland 
30-11-2020 / Erepromotie Districtsbestuur NH tot 4e Dan Judo

Opleidingen en vorming Judo
1955  / Dojo-steward (A) 
1959 / 1e Dan Judo
1961 / Oefenmeester
1962 / 2e Dan Judo
1962 / Scheidsrechter Judo 
1966 / Leraar Jiu-Jitsu en Judo
1969 / Jeugdsportleider
1974 / 3e Dan Judo
1977 / Kadercursus Jeugdjudo
1983 / Kadercursus Judoleraren
1985 / Kadercursus Judoleraren                                                                                           

Activiteiten en functies voor Judoverenigingen
1952  / Mede-oprichter van de Judoclub Dchun-Fu Amsterdam
1952-1965 / Secretaris van Judoclub Dchun-Fu Amsterdam 
1955-1965 / (Assistant) leraar bij Judoclub Dchun-Fu
1955-1965 / Secretaris van Judoclub Yu-Ai Amsterdam
1955-1965 / (Assistant) leraar bij Judoclub Yu-Ai Amsterdam
1964-1969 / Leraar bij diverse Judo-afdelingen van de Amsterdams Club-Buurthuis
en Speeltuinwerk
1962-1966 / Leraar bij Judoclub Landsmeer
1965-1966 / Voorzitter Judoclub Tung-Jen
1966  / Oprichter van de Budovereniging Nieuwendam te Amsterdam
1966-1984 / Secretaris Budovereniging Nieuwendam te Amsterdam
1966-1984 / Leraar Budovereniging Nieuwendam te Amsterdam

Activiteiten en functies voor de Judo-organisatie(s)
1959-1963 / Secretaris van het Nederlands Amateur Dan College
1962-1991 / Scheidsrechter Judo (verplicht gestopt i.v.m. bereiken 60-jarig leeftijd)
1964-1979  / Lid van de Gemeentelijke Commissie voor Judo in het Amsterdams Club-Buurthuis en Speeltuinwerk
1964-1976 / Hoofdleider van het Clubhuisjudotoernooi
1974-1978 / Initiator en rayonleider van de districtspupillen A en B wedstrijden
(individueel en teams) district Noord-Holland 
1980 / Initiator demo-Judo
1996-1998  / Vrijwilliger administratieve ondersteuning Bondsbureau
1974-1981  / Lid van de Bondsraad van de Judo Bond Nederland
1984-2015 / Lid van de Bondsraad van de Judo Bond Nederland
1979-2019 / Cursusleider en docent (jeugd)Judoleider, Judoleraar A/B bij de Judo Bond Nederland
1986-2007 / Secretaris van de Reglementscommissie van de Judo Bond Nederland
2011-2020  / Secretaris van de Reglementscommissie van de Judo Bond Nederland
2006  / Commissielid NOC-NSF bij de totstandkoming Kwalificatie Structuur Sport (KSS) niveau 1
2006 / Initiator en ondersteuning bij het verkrijgen van de audit NOC-NSF voor de opleiding Dojo Assistant KSS niveau 1
2006-2020 / Ondersteuning bij de totstandkoming van PVB-beschrijvingen en toetsingsplannen KSS niveau 2 t/m 4 Jiu-Jitsu/judoleider en Aikido/Jiu-Jitsu/Judoleraar A/B
2014-2015 / Initiator en ondersteuning bij het verkrijgen van de audit NOC-NSF voor de PVB-beschrijvingen en toetsplannen voor niveau 4 Aikido/Jiu-Jitsu/Judoleraar B en Judotrainer/Coach B

Meer nieuwsberichten

Uitslagen DK pupillen B

Op zondag 26 november vonden de districtskampioenschappen plaats voor de B pupillen. Uit drie verschillende afdelingen van Noord-Holland hadden een week eerder de beste 5 of 6 judoka’s zich geplaatst voor dit DK in Beverwijk om met elkaar de strijd aan te gaan voor de districtstitel.

Geslaagen danexamens

Zaterdag 25 november vonden de danexamens plaats voor 1e t/m 3e dan in de Sporthal van Beverwijk. Een volle avond met maar liefst 25 kandidaten die verdeeld over 5 matten examen deden. Van de 25 kandidaten slaagden er deze avond 18 voor een nieuwe dangraad.