Verhuur materialen

Via onderstaand formulier kan een aanvraag worden gedaan voor het huren van de districtsmaterialen voor het organiseren van judo- of jiujitsuwedstrijden. De materialen staan gestald in Sporthal Beverwijk en dienen in overleg met de beheerder van de sporthal zelf te worden opgehaald en terug worden gebracht. De aanvraag is pas definitief na bevestiging vanuit district Noord-Holland. Neem na goedkeuring contact op met Sporthal Beverwijk (0251-234447) voor het maken van afspraken over het halen en brengen.

Voorwaarden

  1. De schriftelijke aanvraag tot het huren van de artikelen dient ten minste twee maanden voor de huurdatum bij de verhuurder te zijn ingediend.
  2. De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor de artikelen en aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens de huurperiode.
  3. Schade die is ontstaan aan het materiaal door vervoer of tijdens het gebruik wordt verhaald op de huurder.
  4. Uiterlijk één maand voor aanvang van de huurperiode moet de totale huurprijs zijn bijgeschreven op de rekening van de verhuurder: NL14RABO0312434960 t.n.v. JBN Noord-Holland.
  5. De artikelen, zoals in bijlage vermeld onder 1 en 2, worden door de huurder (met minimaal twee personen) opgehaald en teruggebracht op met verhuurder overeengekomen data en tijdstippen en met een geschikt vervoermiddel.
  6. De artikelen mogen alleen worden gebruikt voor judo, jiu jitsu en / of aikido activiteiten en dient te geschieden in overeenstemming met de aanwijzingen van de verhuurder, tenzij een andere overeenkomst werd afgesloten.
  7. De artikelen mogen niet worden onder- dan wel doorverhuurd.
  8. Besluiten in deze genomen door de verhuurder zijn bindend.