Vacature districtsbestuur

In verband met het aanstaande vertrek van de portefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken is het districtsbestuur op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons bestuur wil komen versterken. Het districtsbestuur bestaat uit 5 leden en is verantwoordelijk voor alle activiteiten en commissies binnen Noord-Holland.

De functie van portefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken:

  • Is bestuurlijk kundig en heeft affiniteit met wedstrijden, trainingen en examens op districtsniveau
  • Onderhoudt contacten met de leerkrachten;
  • Bezoekt trainingen, stages en bijeenkomsten
  • Houdt toezicht op het functioneren en onderhoudt contact met de gradencommissie (DGCJ) en katacommissie (DKCJ);
  • Bezoekt de danexamens in het district;
  • Participeert in het betreffende tripartiete overleg met de portefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken van het bondsbestuur en leden van de andere districten met dezelfde portefeuille;
  • Stelt jaarlijks in januari ten behoeve van de districtsvergadering een verslag op over zijn activiteiten in het afgelopen jaar.
  • Is aanwezig bij door het district georganiseerde wedstrijden;
  • Houdt toezicht op het functioneren van en onderhoudt contacten met de toernooien commissie (DTC), wedstrijdorganisatorische commissie (DWOC), de scheidsrechterscommissie (DSCJ) en voor wat betreft wedstrijden met de afdelingsleiders (N, ZW, ZO);
  • Onderhoudt regelmatig contact met de verenigingen, sportscholen en andere rechtspersonen in het district en brengt de wensen van die organisaties over aan het districtsbestuur.


Het is prettig als de kandidaat een netwerk binnen JBN district Noord-Holland heeft en kennis en verstand van zaken heeft van de gang van zaken in district Noord-Holland. We zijn op zoek naar iemand die zich voor langere tijd wil verbinden aan het districtsbestuur (minimaal 3 jaar).

Mocht je geïnteresseerd zijn stuur dan uiterlijk 10 februari a.s. een motivatie en bereidheid kandidaatstelling naar de secretaris van het district via nh@jbn.nl.

Het districtsbestuur zal z.s.m. in gesprek gaan met kandidaten die zich aangemeld hebben. Het is uiteindelijk aan de algemene ledenvergadering op 14 maart hoeveel stemmen iedere kandidaat krijgt om verkozen te worden. Het districtsbestuur kan hier een voorkeurstem uitbrengen aan de aanwezige leden van de vergadering.

Meer nieuwsberichten

Geslaagde arbiters

Afgelopen weekend vond er het afdeling ontwikkelingstoernooi plaats te Amsterdam. Dit is doorgaans een spannend moment voor beginnende judoka’s die op een laagdrempelige wijze bekend raken met het wedstrijdjudo. Afgelopen zondag was het nu ook spannend voor Remco Jansen en Joep Groeneveld.

Geslaagden danexamens

Afgelopen zaterdag werden de danexamens gehouden in Beverwijk. 11 kandidaten slaagden voor de 1e dan en konden aan het einde van het examen de felbegeerde zwarte band omknopen. 3 kandidaten deden examen voor 2e dan en slaagden alledrie voor deze nieuwe dangraad. De laatste examens van dit seizoen vinden plaats in juni.