Jaarlijkse ALV

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dit seizoen plaatsvinden op maandag 19 juni in de vergaderzaal van Sporthal Beverwijk. Normaliter vond de ALV altijd plaats in maart, maar door de veranderingen binnen de organisatiestructuur hebben we besloten deze naar later in het seizoen te verplaatsen. Tijdens de ALV leggen het districtsbestuur, de bondsraad en de commissies verantwoording af aan het district en worden verkiezingen gehouden.

Dit zal de laatste ALV zijn die op deze manier vormgegeven wordt. Vanaf het volgende seizoen zal er een nieuwe organisatiestructuur zijn waarbij er geen sprake meer is van een ALV maar een ledenraad waarin een tweetal leden uit Noord-Holland het district vertegenwoordigen. De bondsraad komt hiermee ook te vervallen. Districtsbestuurleden zullen vanaf dan ook niet meer gekozen worden door het district, maar aangesteld worden door de directeur van het bondsbureau.

De ALV vindt plaats op maandag 19 juni 2023 en start om 19.30 uur in de vergaderzaal van Sporthal Beverwijk: Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk.

Meer nieuwsberichten

12 Medailles op NK -18

Op het Nederlands Kampioenschap voor judoka’s onder de 18 jaar dat werd gehouden in Den Haag behaalden 12 Noord-Hollandse judoka’s een medaille. Maar liefst 5 judoka’s kroonden zich tot Nederlands Kampioen. Er werd eenmaal zilver behaald en 7 keer brons. Een succesvol NK voor de Noord-Hollandse judoka’s!

Twee geslaagden jiujitsu

Tijdens de danexamens jiujitsu die eind januari plaatsvonden in de Sporthal van Beverwijk slaagden Tyrel Meije en Sven van Ommeren voor hun 1e dan jiujitsu. Na een technisch examen dat beoordeeld werd door diverse examinatoren kregen zij te horen dat zij geslaagd waren.