Jaarlijkse ALV

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dit seizoen plaatsvinden op maandag 19 juni in de vergaderzaal van Sporthal Beverwijk. Normaliter vond de ALV altijd plaats in maart, maar door de veranderingen binnen de organisatiestructuur hebben we besloten deze naar later in het seizoen te verplaatsen. Tijdens de ALV leggen het districtsbestuur, de bondsraad en de commissies verantwoording af aan het district en worden verkiezingen gehouden.

Dit zal de laatste ALV zijn die op deze manier vormgegeven wordt. Vanaf het volgende seizoen zal er een nieuwe organisatiestructuur zijn waarbij er geen sprake meer is van een ALV maar een ledenraad waarin een tweetal leden uit Noord-Holland het district vertegenwoordigen. De bondsraad komt hiermee ook te vervallen. Districtsbestuurleden zullen vanaf dan ook niet meer gekozen worden door het district, maar aangesteld worden door de directeur van het bondsbureau.

De ALV vindt plaats op maandag 19 juni 2023 en start om 19.30 uur in de vergaderzaal van Sporthal Beverwijk: Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk.

Meer nieuwsberichten

Uitslagen DK teams -12 en -15

Op zondag 21 mei vonden de districtskampioenschappen plaats in Beverwijk. Verschillende teams uit Noord-Holland streden tegen elkaar om de districtstitel en plaatsing voor de nationale finale in Nijmegen waar het tegen andere teams uit Nederland opgenomen kan worden.

Geslaagden danexamens

Zaterdag 20 mei vonden de danexamens plaats in de sporthal van Beverwijk. Op 5 matten deden 24 judoka’s examen voor de 1e, 2e of 3e dan. 17 judoka’s slaagden en ontvingen aan het einde van het examen hun diploma en hun nieuwe zwarte band.