Jaarlijkse ALV

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dit seizoen plaatsvinden op maandag 19 juni in de vergaderzaal van Sporthal Beverwijk. Normaliter vond de ALV altijd plaats in maart, maar door de veranderingen binnen de organisatiestructuur hebben we besloten deze naar later in het seizoen te verplaatsen. Tijdens de ALV leggen het districtsbestuur, de bondsraad en de commissies verantwoording af aan het district en worden verkiezingen gehouden.

Dit zal de laatste ALV zijn die op deze manier vormgegeven wordt. Vanaf het volgende seizoen zal er een nieuwe organisatiestructuur zijn waarbij er geen sprake meer is van een ALV maar een ledenraad waarin een tweetal leden uit Noord-Holland het district vertegenwoordigen. De bondsraad komt hiermee ook te vervallen. Districtsbestuurleden zullen vanaf dan ook niet meer gekozen worden door het district, maar aangesteld worden door de directeur van het bondsbureau.

De ALV vindt plaats op maandag 19 juni 2023 en start om 19.30 uur in de vergaderzaal van Sporthal Beverwijk: Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk.

Meer nieuwsberichten

Drie nationale arbiters

Op het NK Jeugdteams streden niet alleen de teams voor een ereplek, ook meerdere scheidsrechters deden hier examen voor de nationale scheidsrechterslicentie. Niek Zijlstra, Steven Kroon en Frank Verharen wisten alledrie succesvol het examen af te leggen en kwamen zo in het bezit van de felbegeerde oranje badge en kunnen hierdoor uitgenodigd worden voor de Nederlandse Kampioenschappen.

NK Jeugdteams

Vandaag vonden in Nijmegen de Nederlandse Kampioenschappen plaats voor jeugdjudoka’s onder de 12 en 15 jaar. De verschillende teams uit Noord-Holland behaalden meerdere podiumplaatsen. Zo kroonde het team van Kenamju bij de meisjes -12 en de jongens -15 jaar zich tot Nederlands Kampioen.